Bemutatkozásunk  |   Termékeink  |   Rendelési felület  |   Elérhetőségeink  |   Információk

Rendelési segédlet

Krizantém gyökeres dugvány rendelése

I.  Előzmény

A korábbi rendszerünk bármely naptári hétre, bármely cikkszámú fajta szaporítóanyagára, bármely mennyiségben rögzítette a megrendelést. A szükséges változtatás indoka egyrészt, hogy a szélsőségessé vált időjárási körülmények miatt a krizantém anyaállomány dugványhozama nem tervezhető kellő pontossággal. Másrészt pedig, hogy a kialakult nemzetközi viszonyok közepette a külföldi fajta-tulajdonosoktól az alapanyagok beszerzésének eredményessége egyre több bizonytalansági elemet hordoz.

II.  Változás

A teljesíthetőség kockázatára tekintettel megszüntettük a korlátlan előrendelés lehetőségét.

Megújult rendszerünk kizárólag arra a naptári hétre fogadja el a megrendelést és olyan mennyiségi határig, ahogyan a kért cikkszámú fajta szaporítóanyaga a megrendelés rögzítésekor már rendelkezésre áll. Nevezetesen: megtörtént a tálcába ültetése. Ebből következően a megrendelés teljesíthetősége – vis maior (pl. természeti csapás) esetét kivéve – akadályba nem ütközik.

 III.  Rendelési felületünk működési koncepciója

A megrendelés és a teljesítés időpontja

A megrendelés rögzítésének időpontja alatt az a naptári hét értendő, amelyen rendszerünk a megrendelést fogadta.

A teljesítés (a szaporítóanyag átvételének) időpontja pedig azt a naptári hetet jelenti, amelyet rendszerünk a megrendelés rögzítésekor felajánlott.

A megrendelés rögzítése kizárólag a tervezett átvétel naptári hetén, illetve az azt közvetlenül megelőző 3 naptári héten lehetséges.

Pl. a 31. hétre: 31. 30., 29., és 28. heteken lehet megrendelést leadni.

(E dátumok esetén: az ültetés ideje a 27. hét, majd ezt követi három hét gyökeresedési időtartam, a következő – azaz 31. - hét pedig a teljesíthetőség hete.)

A fentiekből következően a rendszerünk által még fel nem ajánlott naptári hetekre tervezett átvételi igény esetén a megrendelést későbbi időpontban lehetséges leadni.

Rendszerünk elsőként mindig az éppen aktuális naptári hetet ajánlja fel, ezután pedig a soron következő három hét időintervallumát.

Aktuális naptári hét elvileg lehet a naptári év bármely hete 1-től 52.-ig, konkrétan azonban mindig az a hét, amelyen bejelentkezünk az oldalra. Az aktuális naptári hét számát, valamint annak kezdő és záró napját rendszerünk folyamatosan megjeleníti a bal oldali menüsor felső részében.

Az aktuális naptári hét az azonnali teljesítés hetét is jelenti. Az aktuális hét kínálata megjeleníti egyrészt azokat a termékeket, amelyek éppen ezen a héten készülnek el és válnak kiadhatóvá. Másrészt mindazon szabad készletet, amelyek már a korábbi heteken elkészültek, de megrendeléssel még nem kerültek lefoglalásra. Tehát a mindenkor aktuális hét teljes kínálata kérhető azonnali szállítással akár postai úton, akár telephelyi átvétellel.

Az aktuális hét után felajánlott soron következő három hét – mint előrendelési időintervellum - kínálatában kizárólag az ezeken a heteken elkészülő termékek jelennek meg. Tehát az aktuális hét szabad készletét nem ajánlja fel a rendszer a későbbi hetekre.

A fentiekből következően a mindenkori aktuális hét teljes kínálata e hét első és utolsó napja között látható és rendelhető.

 Pl. A 29. hét kínálata a 28. hét utolsó napjáig X db tálcát mutat, de amint aktuális hétté válik – vagyis ténylegesen a 29. hétbe lépünk – mutathat többszörös darabszámot is, az előző hetekről göngyölített szabad készlettel. 

A megrendelés a teljesítés naptári hetét megelőző napig a megrendelő által – a rendelési felületünk alkalmazásával – tetszés szerint módosítható. Amennyiben az előrendelésben kiválasztott naptári hét aktuális hétté vált, és láthatóvá válik egy sokkal gazdagabb kínálat mint az előrendelés leadása során, úgy pótrendelést lehet leadni a rendelési felületen, melynek megjegyzés rovatában fel kell tüntetni a következőt: „pótrendelés a xxxxx sz. megrendeléshez”. Ez esetben e megrendeléseket összevonjuk és egy postacsomagként küldjük, feltéve hogy a csomagküldés súly és terjedelmi korlátai ezt lehetővé teszik.

Az eltérő naptári hetekre leadott megrendelések nem vonhatók össze. Ezek elkülönült heteken történő teljesítést keletkeztetnek, nevezetesen: önálló postacsomagokat, csomagonként felmerülő postaköltséggel. Kivételt képez - az előző bekezdésben hivatkozott - pótrendelés, amelynek teljesítési ideje azonos a már korábban rögzített megrendelésben foglalt teljesítési idővel.

A megrendelés tartalma

A megrendelés sorszámmal ellátott tálcára (tálcákra) vonatkozhat. Ez azonban nem azt jelenti, hogy egy fajtából kizárólag egész tálcával lehet rendelni. A rendszerünk ugyanis felkínál tálcatípusokat az alábbiak szerint:

T/ a kategóriából egy fajtát tartalmazó tálcák

(egy cikkszámmal)

S/ a kategóriából több fajtát tartalmazó tálcák, sorjelöléssel

(több cikkszámmal)

M/ mixtálcák, a kategória fajtáiból, jelölés nélkül

Darabszám szerinti megrendelés fogadására nincs lehetőség.

Darabszám szerinti igény rögzítése a megfelelő tálca darabszám lefoglalásával történik, figyelemmel a tálcák fészekszámára. Az önálló sorszámmal ellátott tálcák adattartalmát a rendszerünk teljeskörűen bemutatja számadatokkal és a fajták fotóival.

(Pl.: 1000 db gyökeres dugvány megrendelése esetén – 104 fészekszámú tálcából – 10 darabot kell lefoglalni a rendszer által felkínált sorszámú tálcákból.)

A megrendelés rögzítésekor a tálca – a megjelenített tartalommal – már ültetésre került.

Az S és M típusú tálcák kizárólag azonos kategóriába tartozó, ebből következően hasonló megjelenésű és azonos kezelést igénylő fajtákat tartalmaznak.

A sorszámmal (pl.: 000456) ellátott tálca a kosárba helyezés által a megrendelés részévé válik, egyidejűleg lefoglalásra kerül és megszűnik a szabad készletként való további elérhetősége.

A megrendelés rendszerünk általi rögzítésének tartalma egyidejűleg megjelenik a megrendelő e-mail fiókjában is, kivéve, amennyiben a közölt e-mail cím karakterhibát tartalmaz. Ez utóbbi azonban nincs kihatással a rendszerünkben történő rögzítésre.