Bemutatkozásunk  |   Termékeink  |   Rendelési felület  |   Elérhetőségeink  |   Információk

Krizantém tájékoztató

I. A krizantémfajták rendszerezése


A krizantém szaporítóanyagának rendszerezésénél a krizantém készáru rendszerezésének szempontjait értelemszerű követni.

Krizantémfajtáink rendszerezése a Krizantém szaporítóanyag menüpontban, a kategóriák címszó alatt található. Ez a rendszerezési mód kizárólag kertészetünk koncepciója.

A termesztési gyakorlat sajátosságainak azonban egyetlen rendszerezési elképzelés sem képes teljeskörűen megfelelni. Ennek alátámasztására bemutatunk néhány rendszerezési szempontot az alábbiak szerint:

A termesztő környezet szerint

Bármely kategória fajtái termeszthetők úgy szabadföldi körülmények között, mint növényházban. Az adott fajtacsoportok keresleti igényének naptári időintervalluma és az éghajlati adottságaink sajátosságainak kölcsönhatása azok a tényezők, amelyek meghatározzák az egyes fajták optimális termesztési környezetét. Tehát a fajták biológiai igényére a fenti két szempont miatt kell figyelemmel lenni. A termesztő környezettel szembeni igény akként foglalható össze, hogy a növényt sem a fejlődési időszakában, sem a virágzásakor ne érje fagyhatás, továbbá virágzásakor ne érje túlzott mértékű csapadék. Mindezekre tekintettel ez a rendszerezési elv sem bír jelentőséggel.

Szabadföldi termesztés

A szabadföldi termesztésen azt értjük, hogy növényházi szerkezet hiányában, fagy- és csapadékvédelem, illetve árnyékolás nélkül termesztünk. Kiváló minőségű – nagyon erős szárú, egészséges levélzetű és virágzatú – növényállomány állítható elő ily módon. Egyrészt ugyanis a fényenergia teljes mértékű felhasználását nem korlátozza fóliapalást, üvegborítás, illetve növényházi szerkezeti elem. Másrészt a teljes szellőzés miatt nem hatalmasodnak el a magas páratartalom mellett terjedő gombabetegségek.. Azonban e termesztési mód feltételekhez kötött, az alábbiak szerint:

1/ A szaporítóanyagot - kiültetését követően – legalább egy héten át védeni kell az erős napsütéstől és a szél szárító hatásától. Esős, borús időjárási körülmények között erre nincs szükség, ellenkező esetben viszont nélkülözhetetlen. Legalább fél óránként meg kell nedvesíteni hideg kútvízzel vagy csapvízzel a növények levéllemezét hűtés és vízpótlás céljából. Tehát nem a talaj öntözéséről van szó. Vigyázni kell arra, hogy a talaj eléggé nedves legyen, de ne iszaposodjon el, mert ez utóbbi a dugványok gyökérelhalását eredményezi.

2/ Tavaszi – fagyveszélyes – időszakban történő ültetés esetén a szaporítóanyagnak fagyvédelmet kell biztosítani (pl.: fátyolfólia takarással).

3/ Az időzített termesztés feltételeként ismert rövid-nappalos kezelés fekete fóliával történő megvalósítása szabadföldi körülmények között nagyobb kihívást jelent. Egyrészt a szélmozgás gyakran károsítja a takarófóliát, illetve az abban összegyűlő csapadékvíz súlya alatt eltörhetnek a zsenge csúcshajtások.

4/ A virágvágásnak meg kell történnie legkésőbb október hónap első felében, mert a tipikusan jellemző őszi fagyok és a túlzott mértékű csapadék károsíthatja a virágzó állományt. Emiatt aligha lehetséges az 1. és 10. kategóriába tartozó – október hónap utolsó hetére igényelt - fajták szabadföldi termesztése.

5/ A szabadban nevelt cserepes kultúrák előállítása nagyobb figyelmet igényel. Egyrészt a cserépben a termesztő közeg könnyebben kiszárad, amely miatt megfásodhat a növény, és aszalódott lesz a megjelenése. Másrészt a túlzott mértékű csapadékvíz levegőtlenné teheti a közeget, illetve kimoshatja abból a tápanyagokat, emiatt pedig sárgulás jelentkezhet.

Növényházi termesztés

A szaporítóanyag külső fizikai hatásoktól való védelmére a szabadföldi termesztésnél írt ajánlások értelemszerűen irányadók.

A rövidnappalos kezelés elvégzése szakszerűen megvalósítható, amennyiben a növényházon belül, ágyásonként végezzük a sötétítést.

Növényházban az összes krizantém fajta nevelhető, természetesen a „szabadföldi csokrosként” ismert fajtacsoport is.

Pótfűtésről gondoskodni szükséges, mert komolyabb októberi fagy esetén a virágzó állományt e nélkül a növényház nem képes megvédeni.

Funkcionálisan

Az 1- 9. alatti kategóriák - tipikusan - vágó, míg a 10-12. alattiak cserepes fajták.

Azonban több vágó fajtát (pl.: B10, B52, stb.) szokás cserepes áruként is előállítani akként, hogy a cserépben éppen fejlődésnek induló dugványra megkezdik a rövidnappalos kezelést, majd hetente növekedésgátló szerrel kezelik. Technológia hiba esetén azonban megnyúlt, értékesíthetetlen áru lesz eredmény.

A 10 – 11 - 12. kategória fajtáit gyakran nevelik alacsony vágóként is, nem cserépben, hanem ágyásban, vagyis termőföldbe ültetve. Az utóbbi két kategória csokrozásra kiváló, ugyanis ily módon magasabb szárhosszúságot lehet elérni, mint cserepes termesztés esetén.

Bimbózási mód szerint

Amennyiben a virágszáron egyetlen, nagyobb méretű virágzatot szeretnénk nevelni, akkor kizárólag a főbimbót hagyjuk meg, amely a bimbókoszorú középpontjában helyezkedik el, és méretében nagyobb a többitől.

Ekként járhatunk el az 1-2-3-4-5-6-7. és 10. kategóriák fajtái esetében.

Amennyiben a virágszáron csoportos (csokros) virágzatot szeretnénk nevelni, akkor kizárólag a főbimbót távolítjuk el, amely a bimbókoszorú középpontjában helyezkedik el, és méretében nagyobb a többitől. Virágvágáskor pedig eltávolítjuk a virágszárról azokat a bimbókat, amelyek nem nyíltak ki.

Kizárólag ekként bimbózhatók a 6., 8., 9. kategóriák fajtáit.

Azonban az 1-2-3-4-5-6-7. és 10. kategória fajtáinál is alkalmazhatjuk ezt az eljárást, amennyiben több, kisebb virágfejből álló virágzatot szeretnénk.

A 11. és 12. kategória fajtáit nem bimbózzuk.

A virágzat formátuma szerint

A virág megjelenése szerint lehet: gömb, tűszirmú, pók, kanalas, gerbera vagy margaréta jellegű, telt virágú csoportos, továbbá  ponpon formájú.

Keresleti igény szerint

Az 1. és 10. kategória fajtái tipikusan a halottak napi ünnepkör virágai. Ebből következően virágzásuk időzítését – évente - október hónap utolsó hetére célszerű tervezni. Korábbi és későbbi virágoztatásuk az értékesítés eredményességének bizonytalansága következtében veszteségeket keletkeztethet.

A 2 – 9. kategóriák fajtái – csoportos bimbózási mód alkalmazása mellett – nyár végétől október végéig keresett termékek. Ugyanez irányadó a 11. és 12. kategória fajtáira is.

A krizantém állományunk virágzását úgy időzítsük, hogy október hónap végére az értékesítés befejeződjön. Halottak napját követően a krizantém iránti igény minimálisra korlátozódik. Éghajlati adottságainkból eredően hazánkban – a fényintenzitás csökkenése következtében – november hónaptól nem lehetséges kereskedelmi minőségű krizantém készáru előállítása. Emiatt a virágkereskedelem igényének kielégítése importból történik.

 

A termesztés részletes szabályait - a pdf formátumban is letölthető - szakkönyvünkben tesszük közzé.

 

II. A krizantém szaporítóanyag termékformái

 

A krizantém szaporítóanyaga: anyanövényről származó csúcshajtás.

A krizantém szaporítóanyagaink termékformái: a gyökeres, valamint a - gyökér nélküli - sima dugvány.

A dugványok mérete fajtától függően: 6 – 10 cm.

A gyökeres dugványokat – 104 illetve 230 fészek számú - szaporítótálcákban állítjuk elő.

 

III. Krizantém gyökeres dugvány rendelése

A teljesíthetőség bizonytalansági kockázatára tekintettel megszüntettük a korlátlan előrendelés lehetőségét. A korábbi rendszerünk ugyanis bármely naptári hétre, bármely cikkszámú fajta szaporítóanyagára, bármely mennyiségben rögzítette a megrendelést.

Megújult rendszerünk kizárólag arra a naptári hétre fogadja el a megrendelést és olyan mennyiségi határig, ahogyan a kért cikkszámú fajta szaporítóanyaga a megrendelés rögzítésekor már rendelkezésre áll. Nevezetesen: megtörtént a tálcába ültetése. Ebből következően a megrendelés teljesíthetősége – vis maior (pl. természeti csapás) esetét kivéve – akadályba nem ütközik.

Megújult rendelési felületünk működési koncepcióját az alábbiak szerint ismertetjük:

A megrendelés rögzítése kizárólag a tervezett átvétel naptári hetén, illetve az azt közvetlenül megelőző 3 naptári héten lehetséges.

Pl. a 31. hétre: 31. 30., 29., és 28. heteken lehet megrendelést leadni.

(E dátumok esetén: az ültetés ideje a 27. hét, majd ezt követi három hét gyökeresedési időtartam, a következő – azaz 31. - hét pedig a teljesíthetőség hete.)

A fentiekből következően a rendszerünk által még fel nem ajánlott naptári hetekre tervezett átvételi igény esetén a megrendelést későbbi időpontban lehetséges leadni.

Rendszerünk elsőként mindig az éppen aktuális naptári hetet ajánlja fel, ezután pedig a soron következő három hét időintervallumát.

Aktuális naptári hét elvileg lehet a naptári év bármely hete 1-től 52.-ig, konkrétan azonban mindig az a hét, amelyen bejelentkezünk az oldalra.

Az aktuális naptári hét az azonnali teljesítés hetét is jelenti. Az aktuális hét kínálata megjeleníti egyrészt azokat a termékeket, amelyek éppen ezen a héten készülnek el és válnak kiadhatóvá. Másrészt mindazon szabad készletet, amelyek már a korábbi heteken elkészültek, de megrendeléssel még nem kerültek lefoglalásra. Tehát a mindenkor aktuális hét teljes kínálata kérhető azonnali szállítással akár postai úton, akár telephelyi átvétellel.

Az aktuális hét után felajánlott soron következő három hét – mint előrendelési időintervellum - kínálatában kizárólag az ezeken a heteken elkészülő termékek jelennek meg. Tehát az aktuális hét szabad készletét nem göngyölíti a rendszer a későbbi hetekre, mivel az előrendelés miatti tárolás a szaporítóanyag készáruban károsodásokat eredményezhet.

A fentiekből következően a mindenkori aktuális hét teljes kínálata e hét első és utolsó napja között látható és rendelhető.

Pl. A 29. hét kínálata a 28. hét utolsó napjáig 617 db tálcát mutat, de amint aktuális hétté válik – vagyis ténylegesen a 29. hétbe lépünk – mutathat többszörös darabszámot is, a göngyölített szabad készlettel.

A megrendelés a teljesítés naptári hetét megelőző napig a megrendelő által – a rendelési felületünk alkalmazásával – tetszés szerint módosítható. Amennyiben az előrendelésben kiválasztott naptári hét aktuális hétté vált, és láthatóvá válik egy sokkal gazdagabb kínálat mint az előrendelés leadása során, úgy pótrendelést lehet leadni a rendelési felületen, melynek megjegyzés rovatában fel kell tüntetni a következőt: „pótrendelés a xxxxx sz. megrendeléshez”. Ez esetben e megrendeléseket összevonjuk és egy postacsomagként küldjük, feltéve hogy a csomagküldés súly és terjedelmi korlátai ezt lehetővé teszik.

Az eltérő naptári hetekre leadott megrendelések nem vonhatók össze. Ezek elkülönült heteken történő teljesítést keletkeztetnek, nevezetesen: önálló postacsomagokat, csomagonként felmerülő postaköltséggel.

A megrendelés sorszámmal ellátott tálcára (tálcákra) vonatkozhat. Darabszám szerinti megrendelés fogadására nincs lehetőség.

Darabszám szerinti igény rögzítése a megfelelő tálca darabszám lefoglalásával történik, figyelemmel a tálcák fészekszámára. Az önálló sorszámmal ellátott tálcák adattartalmát a rendszerünk teljeskörűen bemutatja számadatokkal és a fajták fotóival.

(Pl.: 1000 db gyökeres dugvány megrendelése esetén – 104 fészekszámú tálcából – 10 darabot kell lefoglalni a rendszer által felkínált sorszámú tálcákból.)

A megrendelés rögzítésekor a tálca – a megjelenített tartalommal – már ültetésre került.

A rendszerünk felkínál tálcatípusokat az alábbiak szerint:

T/ a kategóriából egy fajtát tartalmazó tálcák

(egy cikkszámmal)

S/ a kategóriából több fajtát tartalmazó tálcák, sorjelöléssel

(több cikkszámmal))

M/ mixtálcák, a kategória fajtáiból, jelölés nélkül

Az S és M típusú tálcák kizárólag azonos kategóriába tartozó, ebből következően hasonló megjelenésű és azonos kezelést igénylő fajtákat tartalmaznak.

A sorszámmal (pl.: 000456) ellátott tálca a kosárba helyezés által a megrendelés részévé válik, egyidejűleg lefoglalásra kerül és megszűnik a szabad készletként való további elérhetősége.

A megrendelés rendszerünk általi rögzítésének tartalma egyidejűleg megjelenik a megrendelő e-mail fiókjában is, kivéve, amennyiben a közölt e-mail cím karakterhibát tartalmaz. Ez utóbbi azonban nincs kihatással a rendszerünkben történő rögzítésre.

 

 

KRIZANTÉM SZAPORÍTÓANYAGAINK